Građani često kasno saznaju da se protiv njih vodi neki postupak: Evo kako dolazi do takve situacije

Vođenje postupka naplate potraživanja bez znanja lica protiv koga je pokrenut, ne stvara jednake uslove za njega kao učesnika u postupku i često dovodi u neprijatne situacije

Instalirajte našu iOS ili Android aplikaciju
Foto: Printscreen/You Tube

Danas se neretko u praksi dešava da građani dobiju informaciju da se protiv njih vodi postupak za naplatu nekog dugovanja tek onda kada im izvršitelj pokuca na vrata radi popisa imovine ili u trenutku kada ustanove da ne mogu
da koriste račune u banci jer su blokirani zbog prinudne naplate. Najčešći razlog tih izvršnih postupaka koji se vode protiv građana putem suda i izvršitelja su neplaćeni računi za komunalne usluge i na vreme neizmirene tzv. “dnevne karte” za nepropisno parkiranje.

Vođenje postupka naplate potraživanja bez znanja lica protiv koga je pokrenut, ne stvara jednake uslove za njega kao učesnika u postupku i često dovodi u neprijatne situacije. Naplatu navedenih potraživanja vrši sud preko javnih izvršitelja i navedena procedura je strogo regulisana zakonom.

Zašto se ipak u velikom broju slučajeva dešava da građani kasno saznaju da se protiv njih vodi neki postupak radi naplate?

Najčešći razlog ove situacije je to što građani odbijaju da prime rešenje koje stiže u vidu pošiljke od strane suda ili izvršitelja, misleći da će time izbeći svoju obavezu. Međutim, tim postupkom samo sebi prave još veći problem jer su pre svega onemogućeni da se blagovremeno žale na rešenje i time potencijalno uspeju u ovom postupku, ili da isplatom dugovanja bez odlaganja smanje ukupne troškove izvršnog postupka koji znaju da budu nesrazmerno visoki u poređenju sa visinom osnovnog duga. Izbegavanjem prijema, navedeno rešenje kojim se lice obavezuje da plati neki dug će biti istaknuto na elektronskoj oglasnoj tabli suda i time će se smatrati da je uredno uručeno. Shodno tome, postupak će se dalje odvijati u skladu sa zakonom bez obzira što građanin nije preuzeo rešenje, pa tako dolazimo do toga da neće moći da registruje svoje vozilo jer ga je izvršitelj zaplenio i stavio zabranu na njegovu dalju prodaju kako bi namirio dug koji to lice duguje.

Još jedan od razloga zbog čega građani kasno saznaju da se vode izvršni postupci je kada im se adresa iz lične karte razlikuje od adrese na kojoj zaista žive. Sud, odnosno izvršitelji će uvek dostavljati pisma na adresu lica iz njegove lične karte, tako da ukoliko lice živi na potpuno drugoj adresi, rešenje suda mu tamo neće biti uručeno i biće istaknuto na elektronskoj oglasnoj tabli. Time neće moći da pravovremeno reaguje i pre svega, da bude na vreme obavešteno o postupku koji se vodi protiv njega.

Ukoliko je postupak prinudne naplate pokrenut, a građanin ima dokaze da je izmirio dug i to u roku, uključivanjem u postupak od njegovog samog početka omogućava mu da na vreme bude ravnopravna strana u postupku i time reši
ovaj sudski proces u svoju korist.

Unošenjem ličnih podataka na portalu elektronske oglasne table suda svaki građanin može proveriti da li postoji neki postupak naplate koji se vodi protiv njega i time sprečiti, primera radi, jednu po lični ugled krajnje nepovoljnu životnu situaciju kao što je popis njegovih pokretnih stvari, ili zaustaviti zaplenu dela zarade od strane izvršitelja, a sve kao posledicu toga što nije bio kod kuće ili nije želeo da otvori vrata svom poštaru.

Foto: Pexels/Mikhail Nilov

Šta se dešava kada dostavljanje ne uspe iz prvog pokušaja?

Kada dostavljanje izvršnom dužniku ne uspe, pismeno se u roku od 3 dana ističe na elektronskoj oglasnoj tabli suda. Rešenje se ističe na oglasnoj tabli suda koji je doneo rešenje o izvršenju na osnovu izvršne ili verodostojne
isprave.

Podatak da li je nešto već istaknuto možete pogledati na elektronskoj oglasnoj tabli  unoseći tražene podatke.

Da li postoji razlika u dostavljanju kod rešenja o izvršenju na osnovu verodostojne isprave?

Odgovor je da.

Kada je reč o rešenju o izvršenju na osnovu verodostojne isprave, dostavljanje se ponavlja još jednom po isteku roka od osam dana od prethodnog dostavljanja. Ukoliko ni to ponovljeno dostavljanje ne uspe, rešenje se u roku od tri dana ističe na elektronskoj oglasnoj tabli suda.

Verodostojne isprave su računi, menice, čekovi itd.

PRIMER: Dostavljač je prvi put neuspešno pokušao ličnu dostavu izvršnom dužniku rešenja o izvršenju na osnovu verodstojne isprave (računa za komunalne usluge, na primer). Dužnik se nije našao na adresi. Nakon prvog pokušaja, dostavljač ponovo pokušava nakon proteka od osam dana da pismeno uruči lično izvršnom dužniku. Ukoliko ga ne pronađe na adresi ili iz nekog drugog razloga dostava bude neuspešna, rešenje će u roku od tri dana biti istaknuto na  elektronskoj oglasnoj tabli suda .

Kada se smatra da je dostavljanje uredno izvršeno?

Smatra se da je dostavljanje izvršnom dužniku izvršeno istekom osam dana od dana isticanja pismena na  elektronskoj oglasnoj tabli suda .

Da bi se smatralo da je dostavljanje izvršnom dužniku bilo uredno istekom od 8 dana od dana isticanja na oglasnu tablu suda, potrebno je da je prethodno pokušana lična dostava izvršnom dužniku i da je na adresi sedišta ili prebivališta ostavljeno obaveštenje sa sadržinom koja je propisana zakonom.

Odredbom člana 36. stav 3.  Zakona o izvršenju i obezbeđenju propisano je da dostavljač ostavlja u poštanskom sandučetu izvršnog dužnika ili na drugom mestu na adresi izvršnog dužnika obaveštenje koje sadrži lično ime izvršnog dužnika, svojstvo u postupku, naznaku da će pismeno u roku od tri dana biti istaknuto na  elektronskoj oglasnoj tabli suda , naziv i adresu tog suda i upozorenje da se po isteku roka od osam dana od isticanja pismena na  elektronskoj oglasnoj tabli suda  smatra da je dostavljanje izvršeno.

Da bi se smatralo da je dostavljanje bilo uredno istekom 8 dana od dana isticanja pismena na oglasnu tablu suda, uslov je da je lice kome je vršeno dostavljanje o tome bilo obavešteno na način propisan odredbom člana 36. stav 3.  Zakona o izvršenju i obezbeđenju , odnosno kako smo gore u tekstu naveli.

PRIMER: Dostavljač neuspešno pokuša ličnu dostavu izvršnom dužniku i vrati pošiljku u sud, sud istakne pismeno na  elektronsku oglasnu tablu . Kako bi se dostavljanje smatralo uredno nakon proteka od 8 dana, neophodno je da dostavljač obavesti o tome izvršnog dužnika. Navedeno će učiniti ostavljanjem obaveštenja sa propisanom sadržinom.

Može li se utvrditi pravnosnažnost rešenja o izvršenju ukoliko dostavljanje izvršnom dužniku nije uredno?

Da bi se smatralo da je dostavljanje bilo uredno izvršeno istekom osam dana od dana isticanja pismena na oglasnu tablu suda, uslov je da je lice kome je dostavljanje vršeno bilo obavešteno o tome na način propisan članom 36. stav 3.  Zakona o izvršenju i obezbeđenju , odnosno na napred opisani način.

Ukoliko pre isticanja pismena na oglasnoj tabli suda dostavljač nije ostavio obaveštenje, ne može se smatrati da je dostavljanje izvršeno protekom roka od osam dana od dana isticanja pismena na oglasnu tablu suda, a to dalje znači da se ne može utvrditi ni pravosnažnost rešenja o izvršenju koje je na takav način dostavljeno.

Kada se dostavljanje vrši putem oglasne table, a poslednji dan roka pada na dan vikenda (subota ili nedelja), da li se dostavljanje smatra izvršenim tim danom ili narednog dana imajući u vidu računanje rokova predviđenih Zakonom o parničnom postupku?

Ukoliko je osmi dan od dana isticanja – dan kada sud ne radi, smatra se da je dostavljanje izvršeno prvog narednog radnog dana.

Ukoliko je osmi dan od dana isticanja radni dan, smatra se da je dostavljanje izvršeno tog, odnosno osmog dana. Rok za izjavljivanje pravnog leka počinje teći narednog dana od dana dostavljanja.

Od kog datuma se računa rok od 8 dana, nakon čijeg isteka se ponavlja dostava rešenja o izvršenju? Da li od dana kada je prva pošiljka vraćena u sud ili od dana kada je pošta pokušala dostavu?

Zakonom je propisano da ako dostavljanje izvršnom dužniku ne uspe, pismeno se narednog radnog dana ističe na oglasnu tablu suda koji je doneo rešenje o izvršenju.

Kada je reč o rešenju o izvršenju na osnovu verodostojne isprave, dostavljanje se ponavlja još jednom po isteku roka od 8 dana od prethodnog dostavljanja.

Ako ni ponovljeno dostavljanje ne uspe, rešenje se narednog radnog dana ističe na oglasnu tablu suda. Imajući u vidu da je zakonskom odredbom propisano da ako dostavljanje izvršnom dužniku ne uspe da se pismeno narednog radnog dana ističe na oglasnu tablu suda koji je doneo rešenje o izvršenju, proizlazi da bi pismeno moglo biti istaknuto na oglasnoj tabli suda neophodno je da se pošiljka koja nije uručena prethodno i vrati sudu.

Primenom istog principa na ponovno dostavljanje rešenja o izvršenju na osnovu verodostojne isprave proizlazi da se rok od 8 dana od prethodnog dostavljanja računa od trenutka kada je neuručena pošiljka vraćena sudu.

Dakle, dostavljanje izvršnom dužniku rešenja o izvršenju na osnovu verodostojne isprave se ponavlja još jednom po isteku roka od 8 dana od prethodnog dostavljanja, s tim što se navedeni rok od 8 dana računa od trenutka kada je neuručena pošiljka vraćena u sud.Izvor: Objektiv.rs

Komentari (0)

    Trenutno nema komentara. Budite prvi koji će komentarisati!

Ostavite komentar