Presuda

Instalirajte našu iOS ili Android aplikaciju

VIŠI SUD U BEOGRADU, sudija Nada Đorđević, u parnici tužioca Dragana Đilasa iz Beograda, i Marinikr Tepić iz Novog Sada, koje zastupa advokat Miroslava Dajč iz Beograda, protiv tuženih Elektronskog portala Objektiv d.o.o. iz Beograda, sa sedištem u Beogradu, Dragane Stupar iz Beograda i Dejana Vukelića iz Beograda, odgovornog urednika elektronskog portala www.objektiv.rs, koje zastupa advokat Gordana Marčeta iz Beograda, radi utvrđenja i naknade štete, dana 06.11.2023. doneo je

 PRESUDU

po osnovu priznanja

Dozvoljava se subjektivno preinačenje tužbe tužilaca Dragana Đilasa iz Beograda i Marinike Tepić iz Novog Sada, pa se utvrđuje da je tužena Dragana Stupar iz Beograda, objavljivanjem teksta od dana 29.01.2022. godine sa naslovom “BOLESNO! Đilas i Marinika gaze preko mrtvih: Njihove novine najstrašnije izvređale pokojnu Kseniju Vučić”, koji je objavljen na internet portalu www.objektiv.rs, a u kom se neistinito navodi da tužioci imaju kontrolu nad uređivačkom politikom portala “Danas”, kao i da su naredili “da se gazi po pokojnoj bivšoj supruzi predsednika”, povredila dostojanstvo ličnosti tužilaca.

Obavezuju se tuženi Elektronski portal Objektiv d.o.o. Beograd, sa sedištem u Beogradu i tužena Dragana Stupar iz Beograd, da tužiocima Draganu Đilasu iz Beograda i Mariniki Tepić iz Novog Sada, na ime naknade nematerijalne štete za pretrpljene duševne bolove zbog povrede časti i ugleda, solidarno isplate iznose od po 80.000 dinara svakom od tužilaca, sa zakonskom zateznom kamatom na navedene iznose počev od dana izvršnosti presude, pa do konačne isplate, sve u roku od 8 dana od izvršnosti presude.

Obavezuje se tuženi Dejan Vukelić iz Beograda, odgovorni urednik medija objektiv.rs, da o svom trošku ovu presudu u celosti javno objavi, bez ikakvog komentara i bez odlaganja, u istoj veličini fonta kao u ostalim tekstovima, najkasnije u drugom narednom broju medija objektiv.rs, od dana pravosnažnosti presude, pod pretnjom novčanog kažnjavanja.

Obavezuje se tuženi Dejan Vukelić iz Beograda, odgovorni urednik medija objektiv.rs da po pravosnažnosti ove presude bez odlaganja ukloni tekst od 29.01.2022. godine pod naslovom “BOLESNO! Đilas i Marinika gaze preko mrtvih: Njihove novine najstrašnije izvređale pokojnu Kseniju Vučić”.

 

 Izvor: Objektiv.rs

Komentari (0)

    Trenutno nema komentara. Budite prvi koji će komentarisati!

Ostavite komentar