Akcionarima NIS na ime dividende skoro 4.500.000 dinara

Dan i postupak isplate dividende akcionarima odrediće Odbor direktora NIS a.d. Novi Sad

Foto: E-Stock/Stanislav Nedelja

NIS će akcionarima na ime dividende isplatiti 4.425.459.256 dinara, odnosno 27,14 dinara po akciji bruto, na osnovu odluke o isplati dividendi i utvrđivanju ukupnog iznosa neraspoređene dobiti donetoj danas na redovnoj sednici Skupštine akcionara NIS a.d. Novi Sad na kojoj su imenovani članovi Odbora direktora NIS a.d. Novi Sad.

Kako je saopštio NIS, ovo je osma godina zaredom u kojoj će NIS na ime dividende isplatiti 25 odsto prošlogodišnje neto dobiti Društva.

Neto dobit NIS a.d. Novi Sad u 2019. godini iznosila je 17.700.065.000 dinara.

Pravo na dividendu za 2019. godinu imaju svi akcionari NIS a.d. Novi Sad koji su upisani u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti na 20. jun 2020. godine, odnosno na Dan akcionara XII redovne sednice Skupštine akcionara.

Dan i postupak isplate dividende akcionarima odrediće Odbor direktora NIS a.d. Novi Sad.

Takođe, Skupština akcionara je usvojila i Godišnji izveštaj NIS a.d. Novi Sad za 2019. godinu, kao i Finansijske izveštaje, Konsolidovane finansijske izveštaje i izveštaje o izvršenoj reviziji Finansijskih izveštaja i Konsolidovanih finansijskih izveštaja za 2019. godinu.

Za revizora Finansijskih izveštaja i Konsolidovanih finansijskih izveštaja za 2020. godinu izabrano je društvo “KPMG d.o.o. Beograd”.

Za predsednika XII redovne sednice Skupštine akcionara NIS a.d. Novi Sad je izabran Sergej Fominih, punomoćnik akcionara JAD “Gasprom njeft”.

Na sednici Skupštine su za članove Odbora direktora NIS a.d. Novi Sad imenovani zamenik predsednika Izvršnog odbora i zamenik generalnog direktora za istraživanje i proizvodnju JAD “Gasprom njeft” Vadim Jakovljev, generalni direktor NIS a.d. Novi Sad Kiril Tjurdenjev, zamenik predsednika Izvršnog odbora i zamenik generalnog direktora za logistiku, preradu i promet JAD “Gasprom njeft” Anatolij Černer i član Izvršnog odbora i zamenik generalnog direktora za ekonomiku i finansije JAD “Gasprom njeft” Aleksej Jankevič.

Za članove Odbora direktora NIS a.d. Novi Sad imenovani su i zamenik generalnog direktora za spoljnotrgovinsko poslovanje JAD “Gasprom njeft” Pavel Oderov, direktor Direkcije za regionalnu prodaju JAD “Gasprom njeft” Aleksandar Krilov, Danica Drašković, Dejan Radenković i Dragutin Matanović.

Za nezavisne članove Odbora direktora imenovani su Aleksandar Čepurin i Olga Visocka.

Za predsednika Odbora Skupštine akcionara za nadzor nad poslovanjem i postupkom izveštavanja akcionara NIS a.d. Novi Sad je imenovan Zoran Grujičić, dok su za članove tog Odbora imenovani Dragan Bračika i Aleksej Urusov, direktor Direkcije za ekonomiku i korporativno planiranje JAD “Gasprom njeft”.

Izvor: Tanjug

Instalirajte našu iOS ili Android aplikaciju

Komentari (0)

Ostavi komentar

Ostavite komentar